Welkom bij Doorzorg

Welkom bij Doorzorg, het bureau voor de begeleiding van (voormalig) kankerpatiënten in West-Friesland. Doorzorg biedt persoonlijke ergotherapeutische begeleiding aan patiënten die vóór, tijdens of na een oncologische behandeling problemen ervaren als vermoeidheid en fysieke of cognitieve beperkingen. Doorzorg wil daarnaast in de nabije toekomst de rol van eerstelijnscasemanager op zich nemen. Hierbij wordt de zorgverlening buiten het ziekenhuis optimaal afgestemd op de behoefte van de oncologisch patiënten en de mogelijkheden van de zorgverleners.

Ben je
kankerpatiënt?

Kies dan voor ergotherapie.

Ben je
COVID patiënt?

Kies dan voor ergotherapie.

Ben je
zorgverlener?

Kies dan voor casemanagement.

Maak kennis met Doorzorg

Doorzorg is gestart door Esther Sijm. Ze is dertien jaar werkzaam geweest als ergotherapeut bij het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL).

Een oncologisch ergotherapeut behandelt patiënten vóór, tijdens en na de behandeling van kanker. Het doel: de terugkeer naar het dagelijks leven en naar de werkvloer versoepelen door de zelfredzaamheid en levenskwaliteit te verhogen. Hiervoor werkt een ergotherapeut samen met alle zorgpartijen rondom de patiënt.

Esther speelde een belangrijke rol in het opzetten van de oncologische revalidatie binnen het NKI-AVL. Daarnaast trok ze de kar op het gebied het interdisciplinair werken: het samenwerken met meerdere disciplines om van elkaar te leren om zo kwaliteit te kunnen leveren aan de patiëntenzorg. De ervaringen die Esther opdeed tijdens haar werkzaamheden als ergotherapeut bij het NKI-AVL, vormen samen met haar ideeën over optimale ondersteuning van oncologisch patiënten de aanleiding om Doorzorg te starten.