Privacy verklaring

Doorzorg gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Doorzorg deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
Doorzorg bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
Doorzorg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
Doorzorg vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
Doorzorg informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
Doorzorg informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Doorzorg informeert cliënten indien Doorzorg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.