Multidisciplinair team om jou heen

Doorzorg zijn grootste wens is dat zorgaanbieders gaan samenwerken als de hulpvraag van de patiënt erom vraagt. Vanuit onderzoek wordt ook een multidisciplinaire aanpak geadviseerd bij herstelzorg van COVID.

Afhankelijk van de doelen die jij voor jezelf stelt, kan het dus zijn dat er ook andere zorgaanbieders geraadpleegd worden. Bijvoorbeeld een diëtist, logopedist, fysiotherapeut of psycholoog. Doorzorg werkt met een aantal zorgaanbieders in West-Friesland samen om jou zo goed mogelijk te helpen en een optimaal resultaat te bereiken. Zo delen we niet alleen onze kennis en kunde met jou maar ook met elkaar. Voor herstelzorg COVID is een verwijzing nodig waardoor de huisarts en/of specialist ook altijd op de hoogte zal zijn van het multidisciplinaire team om jou heen.

Hoe Doorzorg voor jou werkt

Voor COVID herstelzorg heb je een verwijzing nodig van de huisarts. We starten altijd met een persoonlijk gesprek, waarbij we samen beslissen of jouw hulpvraag past bij onze kennis en expertise en of jouw hulpvraag omgezet kan worden in concrete doelen. Want dan weten we allebei waar we naartoe gaan werken en welke begeleiding jij van Doorzorg mag verwachten.

Plan van aanpak

Op basis van jouw doelen maken we een plan van aanpak: hoe gaan we daar met ergotherapie stap voor stap komen? Daarbij staan het terugvinden van de regie over jouw eigen leven en de terugkeer van energie voorop. In sessies van een uur helpen we je met praktische oplossingen en verhelderende inzichten om je belastbaarheid te vergroten en over meer energie te beschikken. Zodat je je dag met meer energie kunt starten en gemakkelijker doorkomt.

Klinkt dat als een proces dat je aanspreekt?

Dan nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen voor een intakegesprek.