Jouw leven in goede banen

Om jouw leven weer in goede banen te leiden, bieden we verschillende vormen van begeleiding aan. Ingevuld op een manier die precies bij jou past. Van zeer praktisch door oefeningen en/of met hulpmiddelen, tot nieuwe inzichten op basis van gesprekken. Het uitgangspunt voor onze begeleiding is altijd het persoonlijke plan van aanpak.

Hieronder vind je de meest voorkomende onderwerpen waar Doorzorg je mee kan helpen:

Ergotherapie voor energiemanagement

Vermoeidheid is een veelvoorkomende kankergerelateerde klacht. Misschien heb je vragen over je vermoeidheid die je vóór, tijdens of na de medische behandeling ervaart. Doorzorg denkt mee en helpt je met het vinden van (een nieuwe) balans. Daarbij is je huidige belastbaarheid het uitgangspunt voor een optimale verdeling tussen activiteiten en ontspanning. Energiemanagement noemen we dat.

We brengen in kaart hoeveel energie elke activiteit je kost en verdelen je energie over de dag en de week. Zo kunnen we je belastbaarheid stap voor stap opbouwen. Op de korte termijn gaat het dan over het opbouwen van dagelijkse activiteiten, waar werk mogelijk een onderdeel van is. Op de lange termijn over de terugkeer naar een volwaardig leven.

Zodra je begrijpt waar de vermoeidheid vandaan komt, en je meer regie krijgt over je energie, zal de frustratie en het vechten tegen de vermoeidheid afnemen. Zo kunnen we de stap naar verdere opbouw maken.

Hulpvragen die passen bij vermoeidheid:

 • Ik wil weer meer energie, het is nu meer dan 6 weken na de medische behandelingen en de vermoeidheid blijft.
 • Ik wil weer energie om de dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 • Ik wil opbouwen in activiteiten, maar het lukt me niet alleen. Ik ben nog zo moe.
 • Ik heb geen dagstructuur, waardoor ik of te veel doe of juist te weinig.
 • Ik doe ‘s morgens alles achter elkaar om ervan af te zijn. Hoe krijg ik de rest van de dag ook energie?
 • Ik wil weer de ‘oude ik’ zijn. Waarom lukt dat niet?
 • Ik wil weer vertrouwen hebben in mijn eigen kunnen. Hoe bouw ik mijn activiteiten weer op na zolang ziek te zijn?
 • Ik wil me thuis weer kunnen ontspannen. Ik ga nu maar door tot ik zo moe ben dat het piekeren stopt.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met fysieke beperkingen

Tijdens of na de behandeling van kanker kunnen er fysieke beperkingen ontstaan. Beperkingen die invloed hebben op dagelijkse activiteiten of waardoor je niet goed kan uitrusten. Doorzorg helpt je om te leren omgaan met fysieke beperkingen.

Door samen mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen, ontdekken we hoe je activiteiten op een andere manier kan uitvoeren, of hoe je wél tot rust komt. Zelfstandigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Er zijn twee manieren om fysieke beperkingen te benaderen: met een (tijdelijk) hulpmiddel, maar ook door creatief en praktisch mee te denken over een andere uitvoering van de beperkte handelingen. Door je lichaamshouding aan te passen, wordt de activiteit mogelijk minder zwaar. Het praktisch oefenen van (huishoudelijke) activiteiten kan het beste in de thuissituatie plaatsvinden.

Hulpvragen die passen bij vermoeidheid:

 • Ik lig en zit door pijn aan het litteken of de wond niet prettig, waardoor ik niet tot rust kan komen.
 • Ik wil meer huishoudelijke taken uitvoeren, maar door mijn beperkingen lukt het niet. Is hier een oplossing of hulpmiddel voor.
 • Ik wil niet steeds om hulp vragen: kan ik mijn dagelijkse activiteiten zo aanpassen dat ik ze zonder hulp uit kan voeren?
 • Ik wil weer zelf kunnen stofzuigen maar door krachtsverlies is dit nu heel zwaar.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met cognitieve klachten

Door een operatie, chemotherapie of bestraling kunnen ook klachten ontstaan op het gebied van je cognitieve vaardigheden. Denk daarbij aan de snelheid van het denken, de werking van het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen en moeite met plannen. Ook klachten als hoofdpijn, spanning of overprikkeling komen veel voor.

Doorzorg helpt je te begrijpen hoe deze klachten ontstaan. Daarnaast brengen we in kaart wanneer deze klachten ontstaan en hoe je ze kunt verminderen. Energiemanagement is hierbij ook een aandachtspunt. Veel patiënten hebben moeite om hun beschikbare energie te organiseren.

Samen gaan we op zoek naar (tijdelijke) compensatiestrategieën. Bijvoorbeeld het maken van een weekplanning, het beter gebruiken van een agenda, het stellen van prioriteiten en het prikkelvrij maken van ruimten om je concentratie te bevorderen.

Hulpvragen die passen bij cognitieve klachten:

 • Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren.
 • Ik wil ben snel overprikkeld door geluid of veel mensen, maar wil toch graag op visite.
 • Ik wil graag weer koken zonder dat ik dingen vergeet of oversla.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Voorlichting voor naasten

De diagnose kanker is niet alleen voor jou als patiënt heftig. Ook voor je naasten verandert er veel.
De structuur die je gewend bent, en waar je huishouden mogelijk al jaren op draait, is veranderd. En in de huidige situatie is die structuur niet meer haalbaar. Dit is voor iedereen ingrijpend.

Misschien loop je met schuldgevoelens? Omdat het niet lukt zoals je wilt of anderen inmiddels meer van je verwachten? Het gevolg kan zijn dat je constant over je grenzen heen gaat. En dat je in plaats van rustig op te bouwen juist roofbouw pleegt op jezelf.

Communicatie met je omgeving is daarom belangrijk. We betrekken daarom zoveel mogelijk je directe omgeving (partner, kinderen, mantelzorgers) bij het behandelplan. Door ze mee te nemen in het proces, begrijpen ze de stappen die je wel en niet maakt beter. Ook je mantelzorger kan bij ons terecht wanneer de hulpvraag daarbij aansluit.

Hulpvragen die passen bij onbegrip van naasten:

 • Mijn partner wil dat ik het huishouden weer oppak nu de medische behandeling over is, maar ik ben nog te moe.
 • Ik vind het zwaar om mijn partner ‘s morgens in en uit bed te helpen.
 • Ik wil zelfstandig kunnen koken zodat ik mijn partner kan ontlasten, zijn er hiervoor hulpmiddelen beschikbaar?
 • Ik wil er als mantelzorger zijn voor mijn partner, maar mijn energie raakt ook op.
 • Ik wil meer tijd hebben met mijn partner voor ontspanning, hoe vinden we daar tijd voor binnen onze dagstructuur?
 • Ik vind het belangrijk om met mijn kinderen een spelletje te kunnen doen, nu gaat alle tijd in de zorg zitten.
 • Mijn omgeving verwacht dat ik weer de oude ben, maar ik heb geen fut om op visite te gaan.
 • Ik slaap slecht en pieker veel omdat ik (of de omgeving) meer wil dan ik op dit moment kan.
 • De omgeving vindt dat ik er goed uitzie en door moet pakken, maar ik voel me daar nog niet toe in staat.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Ergotherapie en de weg terug naar werk

De diagnose en behandeling van kanker heeft grote invloed op je werk. Zodra je de diagnose krijgt, kan het veel praktische vragen oproepen. Bijvoorbeeld over hoe je je werk goed kunt blijven doen, of over de wet- en regelgeving. En als je wilt terugkeren naar werk na een behandeling, is het zaak om een passende vorm van re-integratie te vinden. Een vorm die past bij je opbouw in energie en je fysieke en cognitieve mogelijkheden.

Doorzorg kan je helpen om de juiste stappen te zetten in elk stadium van je diagnose of behandeling. Misschien wil je zelf te snel? Of verwacht je werkgever meer dan je al aankunt? Ook bij de terugkeer naar werk is het belangrijk om te kiezen voor zorgvuldige opbouw in plaats van roofbouw.

De slagingskans vergroten
Wil je na je kankerbehandeling weer aan het werk? Dan kijken we samen met je leidinggevende en de bedrijfsarts naar je wensen en mogelijkheden en maken we een werkhervattingsplan op maat. Ergotherapie voordat je gaat re-integreren is vaak heel zinvol om de belastbaarheid in je privésituatie inzichtelijk te krijgen en te vergroten. Dat maakt ook de slagingskans van de re-integratie groter

Hulpvragen die passen bij de terugkeer naar werk:

 • Hoe ga ik om met mijn werk na de diagnose, tijdens het medisch traject of na de medische behandeling?
 • Ik wil als het mogelijk is blijven werken tijdens de medische behandeling, hoe houd ik privé en werk hierbij in balans?
 • Hoe ga ik om met de druk die ik vanuit het werk voel, terwijl ik mijn activiteiten in de privésituatie nog niet eens opgepakt heb?
 • Ik wil weer terug naar het werk, maar hoe bouw ik daarin verantwoord op?
 • Ik ben bang voor terugkeer naar werk omdat ik nog niet goed met prikkels kan omgaan.

Volgende onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met slaapproblemen

De behandeling van kanker heeft niet alleen invloed op je dagelijkse structuur, het kan ook je slaapritme of slaappatroon verstoren. Dit kan tijdelijk van aard zijn. In dat geval hoef je je niet meteen zorgen te maken. Als de verstoring langer duurt, kan de verminderde slaapkwaliteit of het teveel of tekort aan slaap de opbouw en/of het uitvoeren van een dagelijkse structuur beïnvloeden.

Goed slapen is belangrijk voor je herstel en zorgt ervoor dat je je lekker en energiek voelt. Slaap je niet goed? Dan onderzoeken we samen wat de oorzaak is. Dat kan van alles zijn, van stress en negatieve gedachten tot een slechte lighouding en pijn. Zelfs te weinig inspanning of te veel ontspanning kan eraan bijdragen dat je slechter slaapt.

We geven daarom voorlichting over wat slaap is, waarom een goede nachtrust belangrijk is en wat slapen voor je betekent op emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied. Belangrijk is dat je op een andere manier leert kijken naar slaap en dat je je gedrag aanpast, zodat slapen weer beter gaat. Doorzorg helpt je hierbij met voorlichting, advies en praktische tips.

Hulpvragen die passen bij slaapproblemen:

 • In slaap vallen lukt me niet, het frustreert me. Wat kan ik hiertegen doen?
 • Ik heb alle adviezen gevolgd om beter te gaan slapen, maar niets werkt. Wat moet ik doen?
 • Ik slaap slecht, word ‘s morgens moe wakker en blijf dan langer liggen. Hoe stop ik dit?
 • Ik ben de hele dag moe en onderneem weinig overdag. Waarom kan ik dan toch niet slapen?
 • Mijn dag-en-nachtritme is verschoven door mijn slaapproblemen. Hoe draai ik dat weer om?

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Groepsbehandeling Energie in balans

Naast de individuele consulten biedt Doorzorg ook een groepsmodule: Energie in balans. Binnen dit groepsproces werk je aan je persoonlijke doelen, maar heb je ook de kans om van lotgenoten te leren en problemen te (h)erkennen. Je komt voor deze groepsbijeenkomsten in aanmerking als jouw hulpvraag gericht is op vermoeidheid of het verkrijgen van energie. We kijken bij de intake waar je behoefte ligt. Wil je liever een individuele behandeling? Of vind je het ook prettig om ervaringen uit te wisselen binnen een groepsbehandeling?

Volgende onderwerp, Contact, Terug naar boven

Ergotherapie voor de terminale fase

Ook in de terminale fase kan ergotherapie worden ingezet voor praktische vragen op het gebied van ergonomie, energiemanagement en hulpmiddelen. Ben je je in deze fase rolstoelafhankelijk of bedlegerig? Dan kunnen we, eventueel in samenwerking met de thuiszorg, kijken of we jouw zit- of lighouding kunnen verbeteren. Om zo optimale lichamelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Ook als het gaat om het vinden van de balans tussen rust en activiteit kan Doorzorg een rol spelen. We denken mee over een dagstructuur, het vereenvoudigen van activiteiten en de rol van naasten. Zo proberen we om wat energie te vinden voor de dingen die nu belangrijk voor je zijn.

Belangrijk is ook dat je hier zelf een stem in hebt of begrijpt waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn. Zo houd je zelf enige regie. De doelen zijn dan misschien kleiner, maar niet minder van waarde.

Contact, Terug naar boven

Wil je meer weten over ergotherapie

of ben je benieuwd wat Doorzorg voor jou kan betekenen?