Jouw leven in goede banen

Om jouw leven weer in goede banen te leiden, bieden we verschillende vormen van begeleiding aan. Ingevuld op een manier die precies bij jou past. Van zeer praktisch door oefeningen en/of met hulpmiddelen, tot nieuwe inzichten op basis van gesprekken. Het uitgangspunt voor onze begeleiding is altijd het persoonlijke plan van aanpak.

Hieronder vind je de meest voorkomende onderwerpen waar Doorzorg je mee kan helpen:

Ergotherapie voor energiemanagement

Vermoeidheid of verminderde energie is een veel voorkomende COVID gerelateerde klacht. Doorzorg denkt mee en helpt je met het vinden van (een nieuwe) balans. Daarbij is je huidige belastbaarheid het uitgangspunt voor een optimale verdeling tussen activiteiten en ontspanning. Energiemanagement noemen we dat.

We brengen in kaart hoeveel energie elke activiteit je kost en verdelen je energie over de dag en de week. Zo kunnen we je belastbaarheid stap voor stap opbouwen. Op de korte termijn gaat het dan over het opbouwen van dagelijkse activiteiten, waar werk mogelijk een onderdeel van is. Op de lange termijn over de terugkeer naar een volwaardig leven.

Zodra je begrijpt waar de vermoeidheid vandaan komt, en je meer regie krijgt over je energie, zal de frustratie en het vechten tegen de vermoeidheid afnemen. Zo kunnen we de stap naar verdere opbouw maken.

Hulpvragen die passen bij vermoeidheid:

 • Ik wil weer meer energie, het is nu meer dan 6 weken nadat ik COVID heb gehad en de vermoeidheid blijft.
 • Ik wil weer energie om de dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 • Ik wil opbouwen in activiteiten, maar het lukt me niet alleen. Ik ben nog zo moe.
 • Ik heb geen dagstructuur, waardoor ik of te veel doe of juist te weinig.
 • Ik doe ‘s morgens alles achter elkaar om ervan af te zijn. Hoe krijg ik de rest van de dag ook energie?
 • Ik wil weer de ‘oude ik’ zijn. Waarom lukt dat niet?
 • Ik wil weer vertrouwen hebben in mijn eigen kunnen. Hoe bouw ik mijn activiteiten weer op na COVID?
 • Ik wil me thuis weer kunnen ontspannen. Ik ga nu maar door tot ik zo moe ben dat het piekeren stopt.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met fysieke beperkingen

Door COVID kunnen er fysieke beperkingen ontstaan. Beperkingen die invloed hebben op dagelijkse activiteiten of waardoor je niet goed kan uitrusten. Doorzorg helpt je om te leren omgaan met fysieke beperkingen.

Door samen mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen, ontdekken we hoe je activiteiten op een andere manier kan uitvoeren, of hoe je wél tot rust komt. Zelfstandigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Er zijn twee manieren om fysieke beperkingen te benaderen: met een (tijdelijk) hulpmiddel, maar ook door creatief en praktisch mee te denken over een andere uitvoering van de beperkte handelingen. Door je lichaamshouding aan te passen, wordt de activiteit mogelijk minder zwaar. Het praktisch oefenen van (huishoudelijke) activiteiten kan het beste in de thuissituatie plaatsvinden.

Hulpvragen die passen bij vermoeidheid:

 • Ik lig en zit niet prettig meer op mijn rug op zijde door pijn, waardoor ik niet tot rust kan komen.
 • Ik wil meer huishoudelijke taken uitvoeren, maar door mijn beperkingen lukt het niet. Is hier een oplossing of hulpmiddel voor.
 • Ik wil niet steeds om hulp vragen: kan ik mijn dagelijkse activiteiten zo aanpassen dat ik ze zonder hulp uit kan voeren?
 • Ik wil weer zelf kunnen stofzuigen maar door krachtsverlies is dit nu heel zwaar.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met cognitieve klachten

Door COVID en vermoeidheid kunnen ook klachten ontstaan op het gebied van je cognitieve vaardigheden. Denk daarbij aan de snelheid van het denken, de werking van het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen en moeite hebben met plannen. Ook klachten als hoofdpijn, spanning of overprikkeling komen veel voor.

Bij COVID wordt ook wel gesproken over “brain fog” of “hersenmist”. Het is alsof er een mistwolk in je hoofd hangt waardoor je niet meer helder kan denken.

Doorzorg helpt je om met deze klachten om te leren gaan. We brengen in kaart wanneer deze klachten op de dag voorkomen en hoe je ze kunt verminderen.

Energiemanagement is hierbij ook een aandachtspunt. Veel patiënten hebben moeite om hun beschikbare energie te organiseren.

Samen gaan we op zoek naar (tijdelijke) compensatiestrategieën. Bijvoorbeeld het maken van een weekplanning, het beter gebruiken van een agenda, het stellen van prioriteiten en het prikkelvrij maken van ruimten om je concentratie te bevorderen.

Hulpvragen die passen bij cognitieve klachten:

 • Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren.
 • Ik wil ben snel overprikkeld door geluid of veel mensen, maar wil toch graag op visite.
 • Ik wil graag weer koken zonder dat ik dingen vergeet of oversla.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Voorlichting voor naasten

De gevolgen van COVID zijn niet alleen voor jou als patiënt heftig. Ook voor je naasten kan er veel veranderd zijn. De structuur die je gewend bent, en waar je huishouden mogelijk al jaren op draait, is veranderd. En in de huidige situatie is die structuur niet meer haalbaar. Dit is voor iedereen ingrijpend.

Misschien loop je met schuldgevoelens? Omdat het niet lukt zoals je wilt of anderen inmiddels meer van je verwachten? Het gevolg kan zijn dat je constant over je grenzen heen gaat. En dat je in plaats van rustig op te bouwen juist roofbouw pleegt op jezelf.

Communicatie met je omgeving is daarom belangrijk. We betrekken daarom zoveel mogelijk je directe omgeving (partner, kinderen, mantelzorgers) bij het behandelplan. Door ze mee te nemen in het proces, begrijpen ze de stappen die je wel en niet maakt beter. Ook je mantelzorger kan bij ons terecht wanneer de hulpvraag daarbij aansluit.

Hulpvragen die passen bij onbegrip van naasten:

 • Mijn partner verwacht dat ik het huishouden weer oppak nu de acute fase van COVID voorbij is, maar ik ben nog te moe.
 • Ik wil er als mantelzorger zijn voor mijn partner, maar mijn energie raakt ook op.
 • Ik wil meer tijd hebben met mijn partner voor ontspanning, hoe vinden we daar tijd voor binnen onze dagstructuur?
 • Mijn omgeving verwacht dat ik weer de oude ben, maar ik heb geen fut om op visite te gaan.
 • Ik slaap slecht en pieker veel omdat ik (of de omgeving) meer wil dan ik op dit moment kan.
 • De omgeving vindt dat ik door moet pakken, anderen die COVID hebben gehad doen dat ook, maar ik voel me daar nog niet toe in staat.

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Ergotherapie en de weg terug naar werk

COVID kan ook gevolgen hebben voor je werk en kan veel praktische vragen oproepen. Bijvoorbeeld over hoe je je werk goed kunt blijven doen, of over de wet- en regelgeving. Als je problemen ervaart bij het terugkeren naar werk, is het zaak om een passende vorm van re-integratie te vinden. Een vorm die past bij je opbouw in energie en je fysieke en cognitieve mogelijkheden.

Doorzorg kan je helpen om in werk en privé balans te vinden in energie en opbouw.  Ook bij de terugkeer naar werk is het belangrijk om te kiezen voor zorgvuldige opbouw in plaats van roofbouw.

De slagingskans vergroten
Het is mogelijk, op verzoek van jou en je leidinggevende en de bedrijfsarts om een werkhervattingsplan op maat te maken. Ergotherapie voordat je gaat re-integreren is vaak heel zinvol om de belastbaarheid in je privésituatie inzichtelijk te krijgen en te vergroten. De adviezen die je daar hebt gekregen kunnen we dan vertalen naar je werk, wat een positief effect kan hebben ten aanzien van je re-integratie.

Als het gaat om werkhervatting, worden niet alle diensten van Doorzorg vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor kan, mogelijk in overleg met de werkgever, een specifieke offerte voor worden opgesteld.

Hulpvragen die passen bij de terugkeer naar werk:

 • Hoe houd ik werk in privé in balans als ik zo moe ben na COVID?
 • Hoe ga ik om met de druk die ik vanuit het werk voel, terwijl ik mijn activiteiten in de privésituatie nog niet eens opgepakt heb?
 • Ik wil weer terug naar het werk, maar hoe bouw ik daarin verantwoord op?
 • Ik ben bang voor terugkeer naar werk omdat ik nog niet goed met prikkels kan omgaan.

Volgende onderwerp, Contact, Terug naar boven

Omgaan met slaapproblemen

Klachten als gevolg van COVID hebben niet alleen invloed op je dagelijkse structuur, het kan ook je slaapritme of slaappatroon verstoren. Dit kan tijdelijk van aard zijn. In dat geval hoef je je niet meteen zorgen te maken. Als de verstoring langer duurt, kan de verminderde slaapkwaliteit of het teveel of tekort aan slaap de opbouw en/of het uitvoeren van een dagelijkse structuur beïnvloeden.

Goed slapen is belangrijk voor je herstel en zorgt ervoor dat je je lekker en energiek voelt. Slaap je niet goed? Dan onderzoeken we samen wat de oorzaak is. Dat kan van alles zijn, van stress en negatieve gedachten tot een slechte lighouding en pijn. Zelfs te weinig inspanning of te veel ontspanning kan eraan bijdragen dat je slechter slaapt.

We geven daarom voorlichting over wat slaap is, waarom een goede nachtrust belangrijk is en wat slapen voor je betekent op emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied. Belangrijk is dat je op een andere manier leert kijken naar slaap en dat je je gedrag aanpast, zodat slapen weer beter gaat. Doorzorg helpt je hierbij met voorlichting, advies en praktische tips.

Hulpvragen die passen bij slaapproblemen:

 • In slaap vallen lukt me niet, het frustreert me. Wat kan ik hiertegen doen?
 • Ik heb alle adviezen gevolgd om beter te gaan slapen, maar niets werkt. Wat moet ik doen?
 • Ik slaap slecht, word ‘s morgens moe wakker en blijf dan langer liggen. Hoe stop ik dit?
 • Ik ben de hele dag moe en onderneem weinig overdag. Waarom kan ik dan toch niet slapen?
 • Mijn dag-en-nachtritme is verschoven door mijn slaapproblemen. Hoe draai ik dat weer om?

Volgend onderwerp, Contact, Terug naar boven

Groepsbehandeling Energie in balans

Naast de individuele consulten biedt Doorzorg ook een groepsmodule: Energie in balans bij COVID. Binnen dit groepsproces werk je aan je persoonlijke doelen, maar heb je ook de kans om van lotgenoten te leren en problemen te (h)erkennen. Je komt voor deze groepsbijeenkomsten in aanmerking als jouw hulpvraag gericht is op vermoeidheid of het verkrijgen van energie. We kijken bij de intake waar je behoefte ligt. Wil je liever een individuele behandeling? Of vind je het ook prettig om ervaringen uit te wisselen binnen een groepsbehandeling?

Contact, Terug naar boven

Wil je meer weten over ergotherapie

of ben je benieuwd wat Doorzorg voor jou kan betekenen?